Ko odobrava promjene granica između subjekata Ruske Federacije? Korak po korak priprema za promjenu

Sadržaj:

Ko odobrava promjene granica između subjekata Ruske Federacije? Korak po korak priprema za promjenu
Ko odobrava promjene granica između subjekata Ruske Federacije? Korak po korak priprema za promjenu
Anonim

Od davnina, mnogi narodi su pokušavali da osvoje zemlje Rusije. Danas je naša zemlja najveća po teritoriji. Budući da je situacija u svijetu danas napeta, veoma je važno zaštititi granice. Da bi se odgovorilo na pitanje ko odobrava promjene granica između subjekata Ruske Federacije, potrebno je pažljivo pročitati Ustav. Svaki subjekt je mala zemlja koja živi i napreduje. U ovom članku ćemo vam reći koje je tijelo ovlašteno da postavlja granice i mijenja ih u skladu sa zakonom.

Pozadina

Prema Ustavu, granice određenog subjekta ne mogu se mijenjati bez njegove saglasnosti (3. dio člana 67.). Teritorija predmeta obuhvata ne samo zemljište, već i sve prirodne resurse (šume, floru i faunu, podzemlje) i istorijske vrednosti(spomenici kulture). Vrijedi napomenuti činjenicu da su zračni i vodeni prostor također uključeni u ovu listu.

Subjekti Ruske Federacije
Subjekti Ruske Federacije

Takođe je vrijedno napomenuti da se granice između dva subjekta mogu mijenjati samo zajedničkim dogovorom. Narod mora glasati većinom. Subjekti mogu:

  1. Promijenite granice svoje teritorije samo uz obostranu saglasnost.
  2. Imaju pravo promjene teritorije tokom vanrednog stanja.
  3. Teritorija se može promijeniti odlukom aktuelnog predsjednika Rusije.
  4. Ne mogu dati pristanak.

Priprema korak po korak

Prije odgovora na pitanje ko odobrava promjene granica između subjekata Ruske Federacije, potrebno je proučiti strategiju korak po korak. U prvoj fazi javlja se potreba za promjenom granica, nakon čega se daje odgovarajuća inicijativa države ili naroda. U drugoj fazi stvaraju se povoljni uslovi u traženom predmetu, vrši se kartografski opis i u toku su pripreme za promjene granica.

U trećoj fazi uzima se u obzir mišljenje građana koji žive u odabranom subjektu. Potpisivanje ratifikacija odvija se u četvrtoj fazi. Nakon toga Vijeće Federacije odobrava nove granice. Vrše se izmjene službenih dokumenata prostornog planiranja. Sada, na pitanje ko odobrava granice između konstitutivnih entiteta Ruske Federacije, možemo sa sigurnošću reći da Vijeće Federacije.

Šta je Vijeće Federacije?

Vijeće Federacije
Vijeće Federacije

Savjet Federacije - glavni ogranakdržavnim organima. Ako razmotrimo detaljnije, onda je Vijeće Federacije uključeno u Dom Savezne skupštine Ruske Federacije (Federalna skupština). Iz svakog subjekta Rusije biraju se po 2 predstavnika vlasti. Njihov posao je da:

  • promjene granica između subjekata;
  • uvođenje vanrednog stanja (po nalogu predsjednika Ruske Federacije);
  • raspisivanje predsjedničkih izbora;
  • prihvatanje ili odbijanje računa i tako dalje.

Dakle, Vijeće Federacije može mijenjati granice između subjekata. I predsjednik ima ovo pravo. Vrijedi napomenuti i činjenicu da stanovništvo ima ogroman uticaj na odluku, ukoliko mjere ne budu uvedene zbog vanrednog stanja.

Preporučuje se: