Koje sfere javnog života stručnjaci izdvajaju?

Koje sfere javnog života stručnjaci izdvajaju?
Koje sfere javnog života stručnjaci izdvajaju?
Anonim

Istraživači se još nisu složili koje oblasti javnog života treba izdvojiti. Neki od njih smatraju da je potrebno društvo podijeliti na samo dva glavna kriterija: materijalnu i duhovnu inkarnaciju. Naravno, i ovdje postoje određena ograničenja. Dakle, materijalna sfera društvenog života je ekonomska i proizvodna komponenta. Što se tiče druge kategorije, ona uključuje nauku i kulturu.

sfere javnog života
sfere javnog života

Međutim, ovo nije najpopularniji sistem razdvajanja. Dakle, trenutno je široko rasprostranjena ona u kojoj se izdvajaju društvene, duhovne, ekonomske i političke sfere javnog života. Neki autori pokušavaju da stvore još jednu kategoriju u ovoj klasifikaciji - sferu porodice i domaćinstva, ali takav postupak izaziva mnogo zamjerki. Istraživači napominju da pokriva specifičniji sistem društvenog života, za razliku od svih drugih dijelova, koji odražavaju njegovu temeljnu strukturu.

Treba napomenuti da svi primjeri sfera javnog života uključuju određeni spektar društvenih odnosa, društvenih institucija koje su podređene funkcijama koje društvo obavlja. Dakle, u okviru nadzoraEkonomska sfera sadrži odnose koji su direktno povezani sa proizvodnjom, kao i sa korišćenjem i razmenom postojećih materijalnih dobara. Osnovna funkcija kojoj podliježe ekonomski kriterij je odnos društva kao sistema sa vanjskim svijetom, što podrazumijeva prilagođavanje njemu i aktivnu interakciju.

primjere oblasti javnog života
primjere oblasti javnog života

Što se tiče društvene sfere javnog života, ona uključuje odnose koji nastaju između određenih društvenih zajednica i grupa. U njegovom okviru postavljaju se pitanja o integraciji i separaciji društva, koja se odvija pod direktnim uticajem interesa svih vrsta grupa.

Ako posmatramo političku sferu, moramo uzeti u obzir da ona uključuje odnos između civilnog društva, političkih partija i direktno državne mašine. Dizajniran je da kontroliše i reguliše ove procese.

Da bismo okarakterizirali okvir duhovne sfere javnog života, treba napomenuti da se uz njegovo učešće obavlja vrlo važna funkcija: održavanje sistema moralnih vrijednosti i normi ljudske interakcije. Uključuje odnose koji su nastali pod uticajem stvaranja, distribucije i očuvanja određenih oblika duhovnih vrednosti.

Svi podaci sistema u procesu njegovog postojanja su u neraskidivoj interakciji jedni s drugima. Štaviše, pitanje koji od njih prevladava i dalje je aktuelno. Mnogi izdvajaju ekonomsku zbog činjenice da se sve promjene u njemumože dovesti do radikalnih promjena u razmišljanju i postojanju u drugim oblastima javnog života.

oblast javnog života je
oblast javnog života je

Međutim, naučnici danas i dalje dolaze do zaključka da prilikom razmatranja sistema interakcije treba uzeti u obzir niz uticajnih faktora, koji daleko nisu uvijek uključeni u ekonomsku sferu. Na isti način kao što je ovo drugo direktno pod uticajem jednog ili drugog faktora političke, društvene ili duhovne komponente.

Preporučuje se: