Infotainment je: značenje koncepta, opseg

Sadržaj:

Infotainment je: značenje koncepta, opseg
Infotainment je: značenje koncepta, opseg
Anonim

Savremeni svijet je prezasićen raznim vrstama informacija koje široj javnosti nije uvijek lako uočiti. Novinari stalno traže takve načine prezentiranja materijala kako bi zainteresovali mase. U posljednje vrijeme u medijskoj sferi sve se više koriste tehnike infotainmenta. Ovo je jedinstvena sorta moderne kulture sa svojim karakteristikama i funkcijama.

Više o konceptu

Fotografija učesnika talk showa
Fotografija učesnika talk showa

Infoteinment (infoteiment) je riječ posuđena iz engleskog, koja je nastala od dvije riječi "information" i "entertainment", u ruskoj verziji "information" i "entertainment".

Infotainment je novi način rada u modernim medijima, kada se informacije prezentiraju na zabavan način. Uz pomoć teatralizacije i igre, novinari privlače gledatelja ili čitaoca, usmjeravaju njegovu pažnju na konkretnu temu.

Infotainment je i metoda rada marketinških i drugih ekonomskih subjekata, uz pomoć kojih formiraju potražnju potrošača zaodređene robe ili usluge.

Infotainment se također shvata kao cjelovita kultura koja odražava trendove u razvoju modernog društva. To je moćan alat u medijskom arsenalu za kreiranje mišljenja i trendova.

Origins

Novi kulturni fenomen pojavio se 1980-ih u Americi. Tada je gledanost kanala počela naglo da opada, a urednici TV emisija u praksi su implementirali infotainment format: naglasak u odabiru materijala bio je na društveno važnim i kulturnim temama. U eteru su se počeli sve manje upotrebljavati službeni i suhoparni izrazi, što je informacije učinilo dosadnim i teškim za percepciju. Više pažnje je posvećeno detaljima od interesa za javnost: odjevnim predmetima, hodu, manirima. Rečnik novinara i voditelja talk showa postao je življi, emotivniji i kontroverzniji.

Prva TV emisija koja je utjelovila tehnike infotainmenta bio je američki program "60 minuta". U njoj je, po prvi put, voditelj učestvovao u reportaži zajedno sa svojim junacima. Tako su gledaoci mogli prepoznati ne samo određene informacije, već i pripovjedačevo skriveno mišljenje o njima, koje je izražavao gestikulacijom, mimikom ili nasumične, na prvi pogled, osmehom. To više nije bio nepristrasan monolog, već kontroverzni dijalog sa mnogo mišljenja i gledišta.

Od tada se vijesti dijele na dvije vrste: informativne i zabavno-informativne. U prvom su saopštene tačne i objektivne činjenice, u drugom su te iste činjenice stavljene u sjajnu školjku, koja je okupila masu ljudi na ekranima i podiglaocjene.

Karakteristike i znakovi

Infotainment i medijska fotografija
Infotainment i medijska fotografija

Nekada davno novinari su postavljali sljedeće pitanje: "Šta reći javnosti?" Danas ova dilema zvuči ovako: “Kako to ispričati na zanimljiv i uzbudljiv način?” Na ovo pitanje odgovara infotainment sistem sa ogromnim arsenalom različitih tehnika. Novu medijsku kulturu karakteriziraju sljedeće karakteristike:

 • zabavno i informativno;
 • prevlast oblika;
 • neki prezir prema sadržaju;
 • emocionalnost i ekspresivnost;
 • fragmentirano predstavljanje informacija;
 • atraktivne slike;
 • komercijalno orijentisan;
 • kombinacija različitih žanrova i stilova.

Infotainment je, prije svega, način da se privuče javnost na jedan ili drugi kanal komunikacije. U potrazi za visokim rejtingom, mediji izmiču na sve moguće načine izmišljajući nove oblike informisanja. Glavni naglasak je na igri i zabavi, što sadržaju daje emocionalnost i uzbuđenje. To hvata publiku, fascinira je, jer ih zanima šta će biti dalje, kada se sve završi.

U kreiranju infotainment-a veoma je važan kreativan, nestandardan pristup. Dosadne vijesti ili naučne činjenice trebaju biti predstavljene na način da čitalac ili slušalac ima osjećaj lakoće i slobode. Zbog toga na modernoj televiziji ima mnogo talk-showa u kojima voditelj i pozvani gosti razgovaraju o raznim društveno važnim temama. Vrlo često se sve pretvori u tzv"štapare" gde svi pokušavaju da dovikuju jedni druge, ali i ovo je deo privlačenja velikog broja gledalaca.

infotainment funkcije

Infotainment na fotografiji medija
Infotainment na fotografiji medija

Savremeni kulturni fenomen obavlja mnoge funkcije. Oni na neki način liče na glavne zadatke medija, koji su povezani sa društvom i njegovim razvojem.

Infotainment ima sljedeće ciljeve:

 • informativno;
 • zabava;
 • komunikacijski;
 • obrazovni;
 • privlači i drži pažnju javnosti;
 • zadovoljava potrebe društva;
 • oblikuje određeno ponašanje i mišljenja;
 • pojednostavljuje informacije.

Zašto je ovo toliko relevantno?

Američki talk show
Američki talk show

Ljudima je veoma teško snaći se u turbulentnom toku informacija, jer ih ima previše. Izgubljeni u raznim novostima i otkrićima, oni postepeno očajavaju, nesposobni su da percipiraju novi materijal. Ovdje u pomoć priskače inovativni novinarski metod, predstavljajući informacije na jednostavan, nesputan način. Oslobađa ljude od straha od stalno pristizajućih informacija, formira u njih određeno mišljenje o aktuelnim događajima.

Kritička mišljenja

Infotainment u novinarstvu se koristi svuda. Međutim, mišljenja o njegovoj upotrebi su vrlo dvosmislena. Mnogi istraživači smatraju da mediji previše obraćaju pažnju na zabavu svojih proizvoda, a da uopšte ne obraćaju pažnju na sadržaj. Vjeruje se da je informativni sadržaj u njima sveden naminimalno, javnost za nju ne izdvaja korisne i važne informacije. Mnogi novinari takve medije nazivaju nekvalitetnim komunikacijskim kanalima koji ne ispunjavaju svoje glavne funkcije, već imaju samo komercijalne ciljeve.

Informacija u raznim vrstama medija

Fotografija TV talk showa
Fotografija TV talk showa

Prije svega, uloga infotainmenta na televiziji je ogromna, jer je ovdje prvi put predstavljen. Danas je skoro svaki program zabavan i informativan, obavlja sve funkcije i zadatke ove metode.

Razni talk-showi postali su popularni televizijski proizvod nove kulture. Riječ je o programima u kojima pozvane medijske ličnosti i stručnjaci razgovaraju o temi koja je trenutno relevantna. Talk emisije su se pojavile u Americi, gde su im voditelji najpoznatiji i najcenjeniji novinari u zemlji. Na ruskoj televiziji ova vrsta programa je takođe veoma popularna. U osnovi, predmet diskusije učesnika su društvene i političke teme.

Infotainment se koristi u raznim obrazovnim programima ili dokumentarnim filmovima. Obično su to priče o tome kako se proizvodi određeni proizvod. Takvi filmovi su i reklama koja privlači potencijalne potrošače. Javnost je inicirana u proces proizvodnje ovog ili onog proizvoda. A poznavanje tehnologije proizvodnje povećava povjerenje potrošača u proizvod. Može se reći da filmovi ove vrste kombinuju funkcije infotainmenta u obrazovanju i marketingu. S jedne strane informišu javnost, as druge je inspirišu potrebom za kupovinom određenog proizvoda.

U osnovi,u štampanim medijima ovaj način prezentovanja informacija koristi se za pokrivanje sekularnih vijesti i tračeva. Općenito je prihvaćeno da je infotainment oružje „žute“štampe. Međutim, u modernoj stvarnosti to nije slučaj, podjela raznih časopisa na kvalitetne i tabloidne je vrlo uslovna. Osnovni cilj štampanih, ali i televizijskih medija je povećanje tiraža, dakle, fokusiranje na potrebe masovne publike.

Važan element kreiranja infotainment-a u štampi je naslov članka, jer on prije svega upada u oči. Kako bi postigli maksimalnu izražajnost, novinari transformišu poznate poslovice, aforizme ili izreke. Uobičajena je i personifikacija naslova naslova, na primjer, "Sat kina s Anatolijem". Članci se fokusiraju na kolokvijalne riječi i izraze, što govor čini prirodnim.

Veoma se često infotainment u raznim vrstama medija isprepliće sa infotainmentom u politici, jer je ova tema predmet najžešćih i najkontroverznijih rasprava.

infotainment u Rusiji

Transfer Pustite ih da pričaju fotografiju
Transfer Pustite ih da pričaju fotografiju

Na domaćoj televiziji pojavio se infotainment nakon perestrojke. Po prvi put, njegove tehnike implementirao je Leonid Parfenov u poznatoj TV emisiji tog vremena "Drugi dan". Kreatori infotainment sadržaja vođeni su iskustvom i dostignućima američkih kolega. Glavni akcenat je stavljen na raznolikost žanrova i mišljenja, koja su se organski ispreplitala unutar jednog projekta.

Danas infotainmentsadržaji zauzimaju značajan udeo na ruskoj televiziji. Glavni TV kanali koji proizvode takve programe su NTV, Rossiya i Channel One.

Najpopularniji i najuspješniji primjeri implementacije

Mjenjač Searchlight ParisHilton
Mjenjač Searchlight ParisHilton

Pored već spomenutih TV emisija i talk-showa, postoji mnogo drugih primjera infotainmenta na ruskoj televiziji:

 • "Zbirka gluposti" na kanalu "NTV";
 • "Želim vjerovati" na kanalu "STS";
 • "Specijalni dopisnik" na kanalu "Rusija";

TV proizvodi Prvog kanala:

 • "Polje čuda";
 • "Šta? Gdje? Kada?”;
 • "Pustite ih da pričaju";
 • SpotlightParisHilton i mnogi drugi.

Naravno, potencijal za razvoj infotainment-a je neverovatno visok, uključujući i Rusiju. U svakoj zemlji dobija svoje, originalne karakteristike, ali globalizacija sve svodi na jedno: zadovoljavanje potreba publike.

Preporučuje se: